СЕВЕР СЕНИОРКЕ

7. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
938 ЛАВИЦЕ 07 ФУТОГ СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

8. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
946 СТАР СЛАВИЈА ХС "Петроварадин"
Петроварадин

947 ФУТОГ ПАРТИЗАН (СК) ХС "Футог"
Футог

948 ВОЛЕЈСТАРС ЛАВИЦЕ 07 ХС "Мостонга"
Сомбор
21-11-2020
16:00

9. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
949 ЛАВИЦЕ 07 ШТРАНД ВОЛЕЈ СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

950 ПАРТИЗАН (СК) ВОЛЕЈСТАРС ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци
28-11-2020
18:00
951 СЛАВИЈА ФУТОГ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

952 ОДБОЈКА 013 СТАР ХС "Стрелиште"
Панчево
28-11-2020
20:00
953 ФУТОГ ВЕСТ СРЕМ 2 ХС "Футог"
Футог
28-11-2020
15:00
954 НС ВОЛЕЈ ТИМ БАГЉАШ 023 ОШ "Јован Поповић"
Нови Сад
28-11-2020
17:00

10. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
955 ШТРАНД ВОЛЕЈ БАГЉАШ 023 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

956 СРЕМ 2 НС ВОЛЕЈ ТИМ Митровачка гимназија
Сремска Митровица

957 СТАР ФУТОГ ВЕСТ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

958 ФУТОГ ОДБОЈКА 013 ХС "Футог"
Футог

959 ВОЛЕЈСТАРС СЛАВИЈА ХС "Мостонга"
Сомбор

960 ЛАВИЦЕ 07 ПАРТИЗАН (СК) СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

11. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
961 ПАРТИЗАН (СК) ШТРАНД ВОЛЕЈ ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

962 СЛАВИЈА ЛАВИЦЕ 07 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

963 ОДБОЈКА 013 ВОЛЕЈСТАРС ХС "Стрелиште"
Панчево

964 ФУТОГ ВЕСТ ФУТОГ ХС "Футог"
Футог

965 НС ВОЛЕЈ ТИМ СТАР ОШ "Јован Поповић"
Нови Сад

966 БАГЉАШ 023 СРЕМ 2 Зрењанинска гимназија
Зрењанин

12. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
967 ШТРАНД ВОЛЕЈ СРЕМ 2 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

968 БАГЉАШ 023 СТАР Зрењанинска гимназија
Зрењанин

969 НС ВОЛЕЈ ТИМ ФУТОГ ОШ "Јован Поповић"
Нови Сад

970 ФУТОГ ВЕСТ ВОЛЕЈСТАРС ХС "Футог"
Футог

971 ОДБОЈКА 013 ЛАВИЦЕ 07 ХС "Стрелиште"
Панчево

972 СЛАВИЈА ПАРТИЗАН (СК) ХС "Петроварадин"
Петроварадин

13. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
973 СЛАВИЈА ШТРАНД ВОЛЕЈ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

974 ПАРТИЗАН (СК) ОДБОЈКА 013 ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

975 ЛАВИЦЕ 07 ФУТОГ ВЕСТ СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

976 ВОЛЕЈСТАРС НС ВОЛЕЈ ТИМ ХС "Мостонга"
Сомбор

977 ФУТОГ БАГЉАШ 023 ХС "Футог"
Футог

978 СТАР СРЕМ 2 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

14. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
979 ШТРАНД ВОЛЕЈ СТАР ХС "Петроварадин"
Петроварадин

980 СРЕМ 2 ФУТОГ Митровачка гимназија
Сремска Митровица

981 БАГЉАШ 023 ВОЛЕЈСТАРС Зрењанинска гимназија
Зрењанин

982 НС ВОЛЕЈ ТИМ ЛАВИЦЕ 07 ОШ "Јован Поповић"
Нови Сад

983 ФУТОГ ВЕСТ ПАРТИЗАН (СК) ХС "Футог"
Футог

984 ОДБОЈКА 013 СЛАВИЈА ХС "Стрелиште"
Панчево

15. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
985 ОДБОЈКА 013 ШТРАНД ВОЛЕЈ ХС "Стрелиште"
Панчево

986 СЛАВИЈА ФУТОГ ВЕСТ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

987 ПАРТИЗАН (СК) НС ВОЛЕЈ ТИМ ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

988 ЛАВИЦЕ 07 БАГЉАШ 023 СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

989 ВОЛЕЈСТАРС СРЕМ 2 ХС "Мостонга"
Сомбор

990 ФУТОГ СТАР ХС "Футог"
Футог

16. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
991 ШТРАНД ВОЛЕЈ ФУТОГ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

992 СТАР ВОЛЕЈСТАРС ХС "Петроварадин"
Петроварадин

993 СРЕМ 2 ЛАВИЦЕ 07 Митровачка гимназија
Сремска Митровица

994 БАГЉАШ 023 ПАРТИЗАН (СК) Зрењанинска гимназија
Зрењанин

995 НС ВОЛЕЈ ТИМ СЛАВИЈА ОШ "Јован Поповић"
Нови Сад

996 ФУТОГ ВЕСТ ОДБОЈКА 013 ХС "Футог"
Футог

17. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
997 ФУТОГ ВЕСТ ШТРАНД ВОЛЕЈ ХС "Футог"
Футог

998 ОДБОЈКА 013 НС ВОЛЕЈ ТИМ ХС "Стрелиште"
Панчево

999 СЛАВИЈА БАГЉАШ 023 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1000 ПАРТИЗАН (СК) СРЕМ 2 ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

1001 ЛАВИЦЕ 07 СТАР СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

1002 ВОЛЕЈСТАРС ФУТОГ ХС "Мостонга"
Сомбор

18. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
1003 ШТРАНД ВОЛЕЈ ВОЛЕЈСТАРС ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1004 ФУТОГ ЛАВИЦЕ 07 ХС "Футог"
Футог

1005 СТАР ПАРТИЗАН (СК) ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1006 СРЕМ 2 СЛАВИЈА Митровачка гимназија
Сремска Митровица

1007 БАГЉАШ 023 ОДБОЈКА 013 Зрењанинска гимназија
Зрењанин

1008 НС ВОЛЕЈ ТИМ ФУТОГ ВЕСТ ОШ "Јован Поповић"
Нови Сад

19. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
1009 НС ВОЛЕЈ ТИМ ШТРАНД ВОЛЕЈ ОШ "Јован Поповић"
Нови Сад

1010 ФУТОГ ВЕСТ БАГЉАШ 023 ХС "Футог"
Футог

1011 ОДБОЈКА 013 СРЕМ 2 ХС "Стрелиште"
Панчево

1012 СЛАВИЈА СТАР ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1013 ПАРТИЗАН (СК) ФУТОГ ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

1014 ЛАВИЦЕ 07 ВОЛЕЈСТАРС СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

20. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
1015 ШТРАНД ВОЛЕЈ ЛАВИЦЕ 07 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1016 ВОЛЕЈСТАРС ПАРТИЗАН (СК) ХС "Мостонга"
Сомбор

1017 ФУТОГ СЛАВИЈА ХС "Футог"
Футог

1018 СТАР ОДБОЈКА 013 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1019 СРЕМ 2 ФУТОГ ВЕСТ Митровачка гимназија
Сремска Митровица

1020 БАГЉАШ 023 НС ВОЛЕЈ ТИМ Зрењанинска гимназија
Зрењанин

21. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
1021 БАГЉАШ 023 ШТРАНД ВОЛЕЈ Зрењанинска гимназија
Зрењанин

1022 НС ВОЛЕЈ ТИМ СРЕМ 2 ОШ "Јован Поповић"
Нови Сад

1023 ФУТОГ ВЕСТ СТАР ХС "Футог"
Футог

1024 ОДБОЈКА 013 ФУТОГ ХС "Стрелиште"
Панчево

1025 СЛАВИЈА ВОЛЕЈСТАРС ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1026 ПАРТИЗАН (СК) ЛАВИЦЕ 07 ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

22. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
1027 ШТРАНД ВОЛЕЈ ПАРТИЗАН (СК) ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1028 ЛАВИЦЕ 07 СЛАВИЈА СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

1029 ВОЛЕЈСТАРС ОДБОЈКА 013 ХС "Мостонга"
Сомбор

1030 ФУТОГ ФУТОГ ВЕСТ ХС "Футог"
Футог

1031 СТАР НС ВОЛЕЈ ТИМ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1032 СРЕМ 2 БАГЉАШ 023 Митровачка гимназија
Сремска Митровица