СЕВЕР - СЕНИОРКЕ

Удружење одбојкашких клубова републичких лига

СЕВЕР СЕНИОРКЕ

4 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
716 ПАРТИЗАН (СК) ЛАВИЦЕ 07 ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци
18-11-2019
21:00

5 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
721 ФУТОГ ПАРТИЗАН (СК) ХС "Футог"
Футог
23-11-2019
17:00
722 ФУТОГ ВЕСТ СТАР ХС "Футог"
Футог
23-11-2019
20:00
723 ПАНОНИЈА ВОЛЕЈСТАРС ХС "Тиквара"
Бачка Паланка
23-11-2019
18:00
724 БАГЉАШ 023 СЛАВИЈА Зрењанинска гимназија
Зрењанин
24-11-2019
20:00
725 ЛАВИЦЕ 07 МЛАДОСТ НП СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица
24-11-2019
15:00

6 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
726 ПАРТИЗАН (СК) МЛАДОСТ НП ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

727 СЛАВИЈА ЛАВИЦЕ 07 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

728 ВОЛЕЈСТАРС БАГЉАШ 023 ХС "Мостонга"
Сомбор

729 СТАР ПАНОНИЈА ХС "Петроварадин"
Петроварадин

730 ФУТОГ ФУТОГ ВЕСТ ХС "Футог"
Футог

7 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
731 ФУТОГ ВЕСТ ПАРТИЗАН (СК) ХС "Футог"
Футог

732 ПАНОНИЈА ФУТОГ ХС "Тиквара"
Бачка Паланка

733 БАГЉАШ 023 СТАР Зрењанинска гимназија
Зрењанин

734 ЛАВИЦЕ 07 ВОЛЕЈСТАРС СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

735 МЛАДОСТ НП СЛАВИЈА ХС "Свети Сава"
Нова Пазова

8 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
736 ПАРТИЗАН (СК) СЛАВИЈА ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

737 ВОЛЕЈСТАРС МЛАДОСТ НП ХС "Мостонга"
Сомбор

738 СТАР ЛАВИЦЕ 07 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

739 ФУТОГ БАГЉАШ 023 ХС "Футог"
Футог

740 ФУТОГ ВЕСТ ПАНОНИЈА ХС "Футог"
Футог

9 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
741 ПАНОНИЈА ПАРТИЗАН (СК) ХС "Тиквара"
Бачка Паланка

742 БАГЉАШ 023 ФУТОГ ВЕСТ Зрењанинска гимназија
Зрењанин

743 ЛАВИЦЕ 07 ФУТОГ СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

744 МЛАДОСТ НП СТАР ХС "Свети Сава"
Нова Пазова

745 СЛАВИЈА ВОЛЕЈСТАРС ХС "Петроварадин"
Петроварадин

10 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
746 ПАРТИЗАН (СК) ВОЛЕЈСТАРС ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

747 СЛАВИЈА СТАР ХС "Петроварадин"
Петроварадин

748 МЛАДОСТ НП ФУТОГ ХС "Свети Сава"
Нова Пазова

749 ЛАВИЦЕ 07 ФУТОГ ВЕСТ СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

750 БАГЉАШ 023 ПАНОНИЈА Зрењанинска гимназија
Зрењанин

11 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
751 БАГЉАШ 023 ПАРТИЗАН (СК) Зрењанинска гимназија
Зрењанин

752 ПАНОНИЈА ЛАВИЦЕ 07 ХС "Тиквара"
Бачка Паланка

753 ФУТОГ ВЕСТ МЛАДОСТ НП ХС "Футог"
Футог

754 ФУТОГ СЛАВИЈА ХС "Футог"
Футог

755 СТАР ВОЛЕЈСТАРС ХС "Петроварадин"
Петроварадин

12 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
756 ПАРТИЗАН (СК) СТАР ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

757 ВОЛЕЈСТАРС ФУТОГ ХС "Мостонга"
Сомбор

758 СЛАВИЈА ФУТОГ ВЕСТ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

759 МЛАДОСТ НП ПАНОНИЈА ХС "Свети Сава"
Нова Пазова

760 ЛАВИЦЕ 07 БАГЉАШ 023 СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

13 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
761 ЛАВИЦЕ 07 ПАРТИЗАН (СК) СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

762 БАГЉАШ 023 МЛАДОСТ НП Зрењанинска гимназија
Зрењанин

763 ПАНОНИЈА СЛАВИЈА ХС "Тиквара"
Бачка Паланка

764 ФУТОГ ВЕСТ ВОЛЕЈСТАРС ХС "Футог"
Футог

765 ФУТОГ СТАР ХС "Футог"
Футог

14 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
766 ПАРТИЗАН (СК) ФУТОГ ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

767 СТАР ФУТОГ ВЕСТ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

768 ВОЛЕЈСТАРС ПАНОНИЈА ХС "Мостонга"
Сомбор

769 СЛАВИЈА БАГЉАШ 023 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

770 МЛАДОСТ НП ЛАВИЦЕ 07 ХС "Свети Сава"
Нова Пазова

15 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
771 МЛАДОСТ НП ПАРТИЗАН (СК) ХС "Свети Сава"
Нова Пазова

772 ЛАВИЦЕ 07 СЛАВИЈА СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

773 БАГЉАШ 023 ВОЛЕЈСТАРС Зрењанинска гимназија
Зрењанин

774 ПАНОНИЈА СТАР ХС "Тиквара"
Бачка Паланка

775 ФУТОГ ВЕСТ ФУТОГ ХС "Футог"
Футог

16 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
776 ПАРТИЗАН (СК) ФУТОГ ВЕСТ ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

777 ФУТОГ ПАНОНИЈА ХС "Футог"
Футог

778 СТАР БАГЉАШ 023 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

779 ВОЛЕЈСТАРС ЛАВИЦЕ 07 ХС "Мостонга"
Сомбор

780 СЛАВИЈА МЛАДОСТ НП ХС "Петроварадин"
Петроварадин

17 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
781 СЛАВИЈА ПАРТИЗАН (СК) ХС "Петроварадин"
Петроварадин

782 МЛАДОСТ НП ВОЛЕЈСТАРС ХС "Свети Сава"
Нова Пазова

783 ЛАВИЦЕ 07 СТАР СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

784 БАГЉАШ 023 ФУТОГ Зрењанинска гимназија
Зрењанин

785 ПАНОНИЈА ФУТОГ ВЕСТ ХС "Тиквара"
Бачка Паланка

18 kolo


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
786 ПАРТИЗАН (СК) ПАНОНИЈА ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

787 ФУТОГ ВЕСТ БАГЉАШ 023 ХС "Футог"
Футог

788 ФУТОГ ЛАВИЦЕ 07 ХС "Футог"
Футог

789 СТАР МЛАДОСТ НП ХС "Петроварадин"
Петроварадин

790 ВОЛЕЈСТАРС СЛАВИЈА ХС "Мостонга"
Сомбор