СЕВЕР СЕНИОРКЕ

1. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
901 СРЕМ ШТРАНД ВОЛЕЈ
902 СТАР БАГЉАШ 023 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

903 ФУТОГ НС ВОЛЕЈ ТИМ ХС "Футог"
Футог

904 ВОЛЕЈСТАРС ФУТОГ ВЕСТ ХС "Мостонга"
Сомбор

905 ЛАВИЦЕ 07 ОДБОЈКА 013 СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

906 ПАРТИЗАН (СК) СЛАВИЈА ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

2. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
907 ШТРАНД ВОЛЕЈ СЛАВИЈА
908 ОДБОЈКА 013 ПАРТИЗАН (СК)
909 ФУТОГ ВЕСТ ЛАВИЦЕ 07 ХС "Футог"
Футог

910 НС ВОЛЕЈ ТИМ ВОЛЕЈСТАРС
911 БАГЉАШ 023 ФУТОГ Зрењанинска гимназија
Зрењанин

912 СРЕМ СТАР

3. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
913 СТАР ШТРАНД ВОЛЕЈ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

914 ФУТОГ СРЕМ ХС "Футог"
Футог

915 ВОЛЕЈСТАРС БАГЉАШ 023 ХС "Мостонга"
Сомбор

916 ЛАВИЦЕ 07 НС ВОЛЕЈ ТИМ СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

917 ПАРТИЗАН (СК) ФУТОГ ВЕСТ ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

918 СЛАВИЈА ОДБОЈКА 013 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

4. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
919 ШТРАНД ВОЛЕЈ ОДБОЈКА 013
920 ФУТОГ ВЕСТ СЛАВИЈА ХС "Футог"
Футог

921 НС ВОЛЕЈ ТИМ ПАРТИЗАН (СК)
922 БАГЉАШ 023 ЛАВИЦЕ 07 Зрењанинска гимназија
Зрењанин

923 СРЕМ ВОЛЕЈСТАРС
924 СТАР ФУТОГ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

5. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
925 ФУТОГ ШТРАНД ВОЛЕЈ ХС "Футог"
Футог

926 ВОЛЕЈСТАРС СТАР ХС "Мостонга"
Сомбор

927 ЛАВИЦЕ 07 СРЕМ СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

928 ПАРТИЗАН (СК) БАГЉАШ 023 ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

929 СЛАВИЈА НС ВОЛЕЈ ТИМ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

930 ОДБОЈКА 013 ФУТОГ ВЕСТ

6. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
931 ШТРАНД ВОЛЕЈ ФУТОГ ВЕСТ
932 НС ВОЛЕЈ ТИМ ОДБОЈКА 013
933 БАГЉАШ 023 СЛАВИЈА Зрењанинска гимназија
Зрењанин

934 СРЕМ ПАРТИЗАН (СК)
935 СТАР ЛАВИЦЕ 07 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

936 ФУТОГ ВОЛЕЈСТАРС ХС "Футог"
Футог

7. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
937 ВОЛЕЈСТАРС ШТРАНД ВОЛЕЈ ХС "Мостонга"
Сомбор

938 ЛАВИЦЕ 07 ФУТОГ СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

939 ПАРТИЗАН (СК) СТАР ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

940 СЛАВИЈА СРЕМ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

941 ОДБОЈКА 013 БАГЉАШ 023
942 ФУТОГ ВЕСТ НС ВОЛЕЈ ТИМ ХС "Футог"
Футог

8. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
943 ШТРАНД ВОЛЕЈ НС ВОЛЕЈ ТИМ
944 БАГЉАШ 023 ФУТОГ ВЕСТ Зрењанинска гимназија
Зрењанин

945 СРЕМ ОДБОЈКА 013
946 СТАР СЛАВИЈА ХС "Петроварадин"
Петроварадин

947 ФУТОГ ПАРТИЗАН (СК) ХС "Футог"
Футог

948 ВОЛЕЈСТАРС ЛАВИЦЕ 07 ХС "Мостонга"
Сомбор

9. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
949 ЛАВИЦЕ 07 ШТРАНД ВОЛЕЈ СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

950 ПАРТИЗАН (СК) ВОЛЕЈСТАРС ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

951 СЛАВИЈА ФУТОГ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

952 ОДБОЈКА 013 СТАР
953 ФУТОГ ВЕСТ СРЕМ ХС "Футог"
Футог

954 НС ВОЛЕЈ ТИМ БАГЉАШ 023

10. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
955 ШТРАНД ВОЛЕЈ БАГЉАШ 023
956 СРЕМ НС ВОЛЕЈ ТИМ
957 СТАР ФУТОГ ВЕСТ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

958 ФУТОГ ОДБОЈКА 013 ХС "Футог"
Футог

959 ВОЛЕЈСТАРС СЛАВИЈА ХС "Мостонга"
Сомбор

960 ЛАВИЦЕ 07 ПАРТИЗАН (СК) СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

11. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
961 ПАРТИЗАН (СК) ШТРАНД ВОЛЕЈ ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

962 СЛАВИЈА ЛАВИЦЕ 07 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

963 ОДБОЈКА 013 ВОЛЕЈСТАРС
964 ФУТОГ ВЕСТ ФУТОГ ХС "Футог"
Футог

965 НС ВОЛЕЈ ТИМ СТАР
966 БАГЉАШ 023 СРЕМ Зрењанинска гимназија
Зрењанин

12. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
967 ШТРАНД ВОЛЕЈ СРЕМ
968 БАГЉАШ 023 СТАР Зрењанинска гимназија
Зрењанин

969 НС ВОЛЕЈ ТИМ ФУТОГ
970 ФУТОГ ВЕСТ ВОЛЕЈСТАРС ХС "Футог"
Футог

971 ОДБОЈКА 013 ЛАВИЦЕ 07
972 СЛАВИЈА ПАРТИЗАН (СК) ХС "Петроварадин"
Петроварадин

13. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
973 СЛАВИЈА ШТРАНД ВОЛЕЈ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

974 ПАРТИЗАН (СК) ОДБОЈКА 013 ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

975 ЛАВИЦЕ 07 ФУТОГ ВЕСТ СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

976 ВОЛЕЈСТАРС НС ВОЛЕЈ ТИМ ХС "Мостонга"
Сомбор

977 ФУТОГ БАГЉАШ 023 ХС "Футог"
Футог

978 СТАР СРЕМ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

14. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
979 ШТРАНД ВОЛЕЈ СТАР
980 СРЕМ ФУТОГ
981 БАГЉАШ 023 ВОЛЕЈСТАРС Зрењанинска гимназија
Зрењанин

982 НС ВОЛЕЈ ТИМ ЛАВИЦЕ 07
983 ФУТОГ ВЕСТ ПАРТИЗАН (СК) ХС "Футог"
Футог

984 ОДБОЈКА 013 СЛАВИЈА

15. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
985 ОДБОЈКА 013 ШТРАНД ВОЛЕЈ
986 СЛАВИЈА ФУТОГ ВЕСТ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

987 ПАРТИЗАН (СК) НС ВОЛЕЈ ТИМ ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

988 ЛАВИЦЕ 07 БАГЉАШ 023 СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

989 ВОЛЕЈСТАРС СРЕМ ХС "Мостонга"
Сомбор

990 ФУТОГ СТАР ХС "Футог"
Футог

16. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
991 ШТРАНД ВОЛЕЈ ФУТОГ
992 СТАР ВОЛЕЈСТАРС ХС "Петроварадин"
Петроварадин

993 СРЕМ ЛАВИЦЕ 07
994 БАГЉАШ 023 ПАРТИЗАН (СК) Зрењанинска гимназија
Зрењанин

995 НС ВОЛЕЈ ТИМ СЛАВИЈА
996 ФУТОГ ВЕСТ ОДБОЈКА 013 ХС "Футог"
Футог

17. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
997 ФУТОГ ВЕСТ ШТРАНД ВОЛЕЈ ХС "Футог"
Футог

998 ОДБОЈКА 013 НС ВОЛЕЈ ТИМ
999 СЛАВИЈА БАГЉАШ 023 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1000 ПАРТИЗАН (СК) СРЕМ ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

1001 ЛАВИЦЕ 07 СТАР СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

1002 ВОЛЕЈСТАРС ФУТОГ ХС "Мостонга"
Сомбор

18. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
1003 ШТРАНД ВОЛЕЈ ВОЛЕЈСТАРС
1004 ФУТОГ ЛАВИЦЕ 07 ХС "Футог"
Футог

1005 СТАР ПАРТИЗАН (СК) ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1006 СРЕМ СЛАВИЈА
1007 БАГЉАШ 023 ОДБОЈКА 013 Зрењанинска гимназија
Зрењанин

1008 НС ВОЛЕЈ ТИМ ФУТОГ ВЕСТ

19. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
1009 НС ВОЛЕЈ ТИМ ШТРАНД ВОЛЕЈ
1010 ФУТОГ ВЕСТ БАГЉАШ 023 ХС "Футог"
Футог

1011 ОДБОЈКА 013 СРЕМ
1012 СЛАВИЈА СТАР ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1013 ПАРТИЗАН (СК) ФУТОГ ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

1014 ЛАВИЦЕ 07 ВОЛЕЈСТАРС СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

20. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
1015 ШТРАНД ВОЛЕЈ ЛАВИЦЕ 07
1016 ВОЛЕЈСТАРС ПАРТИЗАН (СК) ХС "Мостонга"
Сомбор

1017 ФУТОГ СЛАВИЈА ХС "Футог"
Футог

1018 СТАР ОДБОЈКА 013 ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1019 СРЕМ ФУТОГ ВЕСТ
1020 БАГЉАШ 023 НС ВОЛЕЈ ТИМ Зрењанинска гимназија
Зрењанин

21. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
1021 БАГЉАШ 023 ШТРАНД ВОЛЕЈ Зрењанинска гимназија
Зрењанин

1022 НС ВОЛЕЈ ТИМ СРЕМ
1023 ФУТОГ ВЕСТ СТАР ХС "Футог"
Футог

1024 ОДБОЈКА 013 ФУТОГ
1025 СЛАВИЈА ВОЛЕЈСТАРС ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1026 ПАРТИЗАН (СК) ЛАВИЦЕ 07 ОШ "23.октобар"
Сремски Карловци

22. коло


# Домаћи тим Гостујући тим Место Време
1027 ШТРАНД ВОЛЕЈ ПАРТИЗАН (СК)
1028 ЛАВИЦЕ 07 СЛАВИЈА СЦ "Едуконс"
Сремска Каменица

1029 ВОЛЕЈСТАРС ОДБОЈКА 013 ХС "Мостонга"
Сомбор

1030 ФУТОГ ФУТОГ ВЕСТ ХС "Футог"
Футог

1031 СТАР НС ВОЛЕЈ ТИМ ХС "Петроварадин"
Петроварадин

1032 СРЕМ БАГЉАШ 023