Техничка школа

Карађорђева 52, Књажевац, Књажевац