Економско трговинска школа

28. новембра, Нови Пазар